Ryc.1. Wykrywanie krawędzi metodą analizy luminancji

Ryc.1. Wykrywanie krawędzi metodą analizy luminancji

© Copyright 2013 Tricomed