JAŁOWY

kod wyrobu

długość (mm)

szerokość (mm)

wysokość krzywizny (mm)

MA-272-KOCZ-SCT

*

*

*

 NIEJAŁOWY

kod wyrobu

długość (mm)

szerokość (mm)

wysokość krzywizny (mm)

MA-272-KOCZ-0CT

*

*

*

* dostosowany do pacjenta

© Copyright 2013 Tricomed