Raport z operacji kości czaszki Codubix® CT 14.05.2015 Szpital Litewskiego Uniwersytetu Nauk Medycznych w Kownie

Raport: Operacja uzupełniania ubytku kości czaszki Codubix® CT, 14.05.2015,
Žydrūnė Musienė, Litwa

1. Miejsce i data przeprowadzenia operacji

Operacja przeprowadzona w Kownie, instytucja państwowa, klinika  miasta Kowno przy Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu Republiki Litewskiej.

Data przeprowadzenia operacji: 2015 05 14

2. Sytuacja / okoliczności

Pacjent R.S. (ur. 06.06.1962, 52 lata) został poszkodowany w 2014 roku. Urazu doznał w domu, spadł ze schodów na głowę. Po kontuzji była próba przywrócenia wady przy użyciu własnych kości czaszki, lecz kość została odrzucona po rozmrożeniu przez układ odpornościowy pacjenta. Ze względu na bardzo duże braki w kości, inne sposoby odzyskiwania wady nie były możliwe do zastosowania.
Pacjent odzyskał sprawność działania po urazie, pozostały tylko drobne uszkodzenia neurologiczne (małe trudności z mówieniem, trochę utrudniona mowa), ale pozostał duży defekt/brak kości czaszki.
Pacjent dowiedział się o nowych możliwościach protezy Codubix 3D w szpitalu od profesora/kierownika oddziału Neurochirurgii w szpitalu w Kownie. Lekarz zwrócił się do TZMO Lietuva z wnioskiem o produkcję indywidualnej protezy dla pacjenta.

 3. Pacjent przed operacją

 4. Czynności przed operacją

2015 04 pod moim kierownictwem zrobiono zdjęcia i wysłano do zakładu Tricomed. Powierzchnia uszkodzenia była duża, zdjęcia zostały wykonane jakościowo, wykonanie protezy było możliwe. Zakład rozpoczął produkcję protezy. Termin realizacji – 6 tygodni.

Zdjęcia braku kości czaszki pacjenta R.S.:

5. Podczas operacji

Operacją kierował i prowadził docent R. Vilcinis – kierownik oddziału urazowych uszkodzeń mózgu. Operacja trwała około 3 godzin. Bezpośrednio włożenie protezy Codubix 3D trwało około 20 minut. Proteza idealnie pasowała do braku kości, dodatkowa korekta protezy nie była wymagana. Proteza została połączona z kością przy użyciu nici. W operacji także brała udział manager TZMO Lietuva Kristina Penkevičiūtė.

6. Przed i podczas operacji

 Dopasowanie i przygotowywanie miejsca dla protezy:

Po przymocowaniu protezy:

Pacjent po zabiegu:

7. Okres po operacji

1 dzień: Stan pacjenta jest stabilny nie zauważono objawów ewentualnych powikłań. Pacjent został przeniesiony do poddziału ogólnego oddziału neurochirurgii. 2 dzień: Stan pacjenta jest stabilny. Nie zauważono oznak powikłań. Pacjent samodzielnie podnosi się z łóżka.

3 dzień i później: Stan pacjenta jest stabilny. 8 -ego dnia po operacji pacjent wraca do domu do opieki ambulatoryjnej.

8. Ocena lekarzy

Kierownik oddziału i lekarz są zadowoleni z wyniku. Brak kości był wielki, więc nie było innego sposobu, aby przywrócić brak kości czaszki. To było możliwe dzięki indywidualnej protezie. Powrót pacjenta do zdrowia jest bardzo szybki. Pacjent już po tygodniu powrócił do domu do leczenia ambulatoryjnego.

9. Problemy / uwagi

W procesie wytwarzania i transportu protezy nie było problemów i uwag.

Komentowanie jest zablokowane

© Copyright 2013 Tricomed