Raport z operacji kości czaszki Codubix® CT 07.04.2014 Wschodni Kliniczny Uniwersytecki Szpital Miasta Rygi

Raport: Operacja uzupełniania ubytku kości czaszki Codubix®  CT, 07.04.2014, Viola Lāme – Ryga, Łotwa

1. Miejsce – Ryga

Miejsce przeprowadzenia operacji:
Wschodni Kliniczny Uniwersytecki Szpital Miasta Rygi
ulica Hipokratesa 2, Ryga, LV-1038
https://www.aslimnica.lv

Szpital jest jednym z głównych szpitali Łotwy

Na oddziale Neurochirurgii znajduje się 50 łóżek dla pacjentów, w tym 4 sale o podwyższonym poziomie komfortu oraz nowoczesny oddział intensywnej terapii, zapewniający stały monitoring i leczenie pacjentów po operacjach.

W szpitalu „Gaiļezers” znajdują się dwa bloki operacyjne z nowoczesnym sprzętem dla operacyjnego neurochirurgicznego leczenia pacjentów (interoperacyjny ultrasonograf,  neuronawigacja, 2 mikroskopy operacyjne, sprzęt endoskopowy), na których jest wykonywane więcej niż 1000 operacji o różnym poziomie trudności.

Oddział neurochirurgiczny jest bazą dla edukacji studentów, rezydentów i lekarzy Uniwersytetu im. Stradinia.

Ordynatorem oddziału jest dr Kārlis Bicāns – certyfikowany neurochirurg.

2. Historia choroby pacjenta

30-letnia kobieta 3 lata temu, gdy pracowała w Niemczech, doznała pęknięcia tętniaka tętnic mózgowych, co skutkowało ciężkimi powikłaniami. Mimo tego, że było możliwe zastosowanie radiologii interwencyjnej – która pozwala leczyć tego typu urazy w sposób bardziej delikatny i korzystniej wpływa na stan pacjentów – w niemieckiej klinice pacjentka przeszła poważną operację – podczas dostępu do patologii mózgu, czaszka była otwarta za pomocą usunięcia kości czołowej. Po operacji fragment kości nie chciał się zagoić.

Po powrocie na Łotwę, kobieta zgłosiła się na oddział neurochirurgii Wschodniego Szpitala Klinicznego ze skargą na stałe wydzielenie się płynów z rany.

Lekarz pacjentki neurochirurg Dmitrijs Gavriļins opowiedział, że w trakcie przeprowadzonych dodatkowych badań wykryto u niej rozległe zapalenie  kości czołowej.

W takiej sytuacji niezbędne było pilne przeprowadzenie operacji usunięcia uszkodzonej części czaszki, żeby zapobiec dalszemu zapaleniu oraz uszkodzeniu mózgu. W trakcie usuwania wyżej wymienionych zagrożeń pojawił się nowy problem – mózg  w części czołowej stracił swoje zabezpieczenie, którą była kość czołowa. Mózg był pokryty tylko skórą. Poza tym powstał problem defektu kosmetycznego.

3. Czynności przedoperacyjne

  • Lekarz prowadzący pacjentki, Dmitrij Gavriļin, dowiedział się o protezie kości czaszki Codubix po prezentacji wyrobów Tricomed przez przedstawiciela medycznego TZMO SA na oddziale neurochirurgii. Na początku grudnia 2013 r. zaproponował tą protezę pacjentce.
  • W 2013 r. dr D. Gavriļin asystował przy analogicznej operacji. Proteza była wyprodukowana we Włoszech, ale jej koszt w porównaniu do  Codubix CT był znacznie wyższy.
  • Pod kierownictwem przedstawiciela medycznego zostały wykonane wszystkie niezbędne zdjęcia komputerowe (pacjentka zgłosiła się do szpitala 11.12.2013 r.). Zdjęcia zostały wysłane do firmy Tricomed SA. Tam rozpoczęto wyrabianie protezy.
  • W związku z tym, że był to bardzo skomplikowany przypadek medyczny, specjaliści Tricomed SA we współpracy z dr. D. Gavriļin zastanawiali się, czy zrobić protezę jedno- czy dwuczęściową. Ostatecznie postanowiono wykonać protezę jednoczęściową.

Model 3D:
Powierzchnia, która wymagała protezy
: 143 cm2

                               

4. Przebieg operacji

07 kwietnia 2014 roku została przeprowadzona operacja (na początku operacja została zaplanowana na 21 marca 2014 r., jednak w związku ze stanem pacjentki (zapalenie skóry na głowie) operacja została przełożona). Operację przeprowadził lekarz neurochirurg Dmitrijs Gavriļins,  anestezjolog Rūta Ķemme. Doktor nauk medycznych Piotr Kasprzak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz doktor nauk medycznych Zbigniew Kotwica uczestniczyli w operacji jako konsultanci z Polski.

Operacja trwała około 2,5 godziny.

Proteza była bardzo dokładna. Lekarz przeprowadził tylko jedną małą regulację za pomocą specjalnych nożyczek.

Przed operacją

Podczas operacji

Przygotowana proteza

Podczas operacji

Podczas operacji / Przygotowana proteza

Przygotowane miejsce dla protezy

Podczas operacjiMocowanie protezy

Po operacji

Lekarzy ocenili stan pacjentki jako stabilny. 25 kwietnia 2014 roku pacjentka dostała wypis ze szpitala. W najbliższym czasie stan pacjentki zostanie oceniony w warunkach ambulatoryjnych.

https://www.aslimnica.lv

Komunikat prasowy:

23.04.2014
Za pomocą najnowszych technologii, pierwsi łotewscy neurochirurdzy za pomocą protezy 3D dokonują rekonstrukcji poważnych ubytków kości czaszki.

We Wschodnim Klinicznym Uniwersyteckim Szpitalu, na oddziale neurochirurgii, przed Wielkanocą, została przeprowadzona wyjątkowa operacja, podczas której pacjentce z dużym defektem kości czaszki została implantowana proteza 3D, która zastąpiła pacjentce brakującą kość czołową.

30-letnia kobieta 3 lata temu, gdy pracowała w Niemczech, doznała pęknięcia tętniaka tętnic mózgowych, co skutkowało ciężkimi powikłaniami.  Mimo możliwości, które daje radiologia interwencyjna, metoda pozwalająca bardziej oszczędnie leczyć tego typu urazy, w szpitalu w Niemczech pacjentka przeszła poważną operację, w trakcie której otwarto jej czaszkę, żeby usunąć kość czołową. Niestety, po operacji fragment kości nie chciał się zagoić.

Na Łotwie młoda kobieta zgłosiła się na oddział neurochirurgii Wschodniego Klinicznego Uniwersyteckiego Szpitala ze skargą na stale pojawiającą się wydzielinę z rany. Dmitrijs Gavriļins: „W obecnej sytuacji wskazane jest pilne usunięcie uszkodzonej kości czaszki, żeby zapobiec dalszemu zapaleniu i uszkodzeniu mózgu. W trakcie usunięcia wyżej wymienionych zagrożeń pojawił się nowy problem – mózg  w części czołowej stracił swoje zabezpieczenie, którą jest kość czołowa. Mózg był pokryty tylko skórą. Poza tym powstał problem defektu kosmetycznego.”

Ordynator oddziału neurochirurgii Kārlis Bicāns twierdzi, że w takich przypadkach używa się plastykowej protezy, którą formuje się ręcznie podczas operacji: „W tym konkretnym przypadku ta metoda nie da pożądanego efektu.  W taki sposób, uwzględniając międzynarodowe doświadczenie, postanowiliśmy wykorzystać protezę CODUBIX CT, wykonaną za pomocą nowoczesnych technologii. Proteza dokładnie pasowała do anatomii ubytku pacjentki, zapewniając znacznie lepszy efekt kosmetyczny”.

Dla przeprowadzenia tej wyjątkowej operacji, przygotowania zostały rozpoczęte kilka tygodni przed planowaną operacją – zostało przeprowadzone dokładne skanowanie czaszki pacjentki, dane zostały wysłane do polskiej firmy TRICOMED SA, która produkuje medyczne protezy (www.codubix.pl), firma należy do Grupy kapitałowej TZMO SA. Firma posiada specjalny sprzęt  i programy dla wykonywania modelu ubytku kości czołowej  w 3D. W związku z tym,  że tego typu operacja została przeprowadzona na Łotwie po raz pierwszy, została sfinansowana przez polskich partnerów.

Operacja została przeprowadzona przez zespół lekarzy neurochirurgów: Dmitrijs Gavriļins, Kārlis Bicāns i anestezjologa: Rūta Ķemme oraz kolegów z Polski, uczestniczących w operacji jako konsultanci.

Oddział neurochirurgiczny we Wschodnim Klinicznym Uniwersyteckim Szpitalu w Rydze jest jednym z wiodących szpitali i niesie pomoc dla pacjentów z urazami neurochirurgicznymi, w tym także dla pacjentów z bardzo skomplikowanymi przypadkami.  W ciągu roku na oddziale jest leczone około 2000 pacjentów.

5. Po operacji

  • Lekarz D. Gavriļins przyznaje, że zaletą protezy Codubix CT jest natychmiastowy rezultat – medyczny oraz kosmetyczny
  • Proteza dokładnie wypełnia brakującą cześć kości, rekonstruując tym samym czaszkę.
  • Skraca czas operacji dzięki temu, że kształt protezy w 99,9% odtwarza kształt defektu, nie ma więc konieczności dodatkowej obróbki protezy.
  • Lekarz i pacjentka są zadowoleni z rezultatu operacji.

Komentowanie jest zablokowane

© Copyright 2013 Tricomed