• Codubix® dostosowany do anatomicznego ubytku kości czaszki pacjenta. Podstawą do dostosowania protezy jest przekazanie zdjęć CT ubytku pacjenta.

  • Codubix® – proteza przeznaczona do wypełniania ubytku kości pokrywy czaszki (w zabiegu kranioplastyki). Właściwości mechaniczne protezy są zbliżone do naturalnej kości.

  • Grupa TZMO i marka Tricomed mierzy w sam szczyt, dlatego postanowiliśmy dołączyć do najlepszych i jeszcze aktywniej być obecni w przestrzeni wirtualnej. Chcemy być bliżej Pracowników i Klientów i jeszcze lepiej informować o naszych działaniach. Zapraszamy do subskrybcji i obejrzenia najnowszego kanału Grupy TZMO!

 
Wysoka zgodność biologiczna

doskonała charakterystyka immunologiczna, nietoksyczność, nieaktywność chemiczna, odporność na infekcje
— więcej

Niska masa własna

przewodnictwo cieplne podobne do naturalnej kości oraz zerowa absorbcja cieczy (wody, krwi itd.)
— więcej

Parametry fizyczne

takie jak: grubość, wysokość krzywizny, siła ugięcia są podobne do naturalnej kości w miejscu implantacji
— więcej

Sterylizacja

Protezy kości sterylizowane są ciepłem wilgotnym – parą w nadciśnieniu (STEAM) – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17665-1 oraz FP IX (2011).

Z uwagi na rozwiniętą powierzchnię protez kości Codubix®, wykorzystywana jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (zgodnie z nomenklatura zawartą w normie stosuję się termin – ciepło wilgotne).

Zastosowanie tej technologii do otrzymania produktu jałowego zapewnia bezpieczeństwo wyrobu z uwagi na brak potencjalnych czynników szkodliwych zawartych w medium sterylizującym oraz jednocześnie pozwala na uzyskanie produktu jałowego i gotowego do przeprowadzenia implantacji.

Wykorzystanie pary wodnej do wyjałowienia wyrobu pozwala również na natychmiastowe zwalnianie wyrobu do sprzedaży bez okresu karencji – niezbędnego przy sterylizacji tlenkiem etylenu.
— więcej

Publikacje

— więcej

Opinie
Protezy Codubix® stosowane w kranioplastyce łączą ze sobą wszystkie najlepsze cechy biomateriałów stosowanych do uzupełniania ubytków kości czaszki, przy eliminacji ich cech negatywnych, zwiększających ryzyko zabiegu. Codubix® jest wyrobem medycznym trzeciej klasy zgodnie z regułą 8 Dyrektywy Europejskiej 93/42 EEC. Charakteryzują się one wysoką biokompatybilnością, dzięki połączeniu technologii wykorzystywanych do wytwarzania innych, sprawdzonych biomateriałów.

— Krzysztof Karbowski, Marek Moskała, Jarosław Polak, Witold Sujka, Andrzej Urbanik
– „Zastosowanie tomografii komputerowej do opracowania protezy Codubix® na indywidualne zamówienie pacjenta”

— więcej

Najważniejsze jest to, że ta proteza bardzo dobrze odtwarza krzywiznę czaszki, powodując, że wracamy do naturalnej przestrzeni, jaką mózg miał przed urazem. Również jej grubość powoduje to, że jest minimalne ryzyko wystąpienia ucisku na układ nerwowy po założeniu tej protezy.

— więcej

Przygotowana proteza sprawiła na nich [lekarzach] ogromne wrażenie – jako produkt jakościowy, dokładny i dobrze dostosowujący się w trakcie operacji. Tak duży 10×14 cm ubytek kości czaszki można było odtworzyć tylko za pomocą Codubix® CT. Zastosowanie innych produktów nie pozwoliłoby na wycięcie odpowiedniej grubości i krzywizny implantu, co prowadziłoby do wielu komplikacji.

— więcej

© Copyright 2013 Tricomed